zaterdag 17 augustus 2013

Klaverjassen, 4 spelers - Spelregels

Ruitenjas steekt van wal met de regels van het edele basis Klaverjas spel. Overal in Nederland is het populair, zelfs onder mensen die verder niet van spelletjes houden.

Spelers; 4, in 2x2 vaste partners
Speelrichting; kloksgewijs
Kaarten; 32, A-H-B-V-10-9-8-7 in iedere bloem (piketspel). Een tweede spel of overgebleven kaarten worden gebruikt om troef te draaien.
Delen; 8 kaarten aan iedere speler, in groepen van 3, 4 en / of 5
Uitkomst; Voorhand

Het doel van het spel is iedere hand voor het team dat 'speelt' méér dan de helft van het totaal aantal punten behalen. Mochten ze hier in falen, dan scoren de verdedigers alle punten.

Bepalen van de deler en partners;
Partners en deler kunnen vooraf bepaald worden, of door een proces genaamd omboeren; neem het totale spel in handen, en deel 1 voor 1 de kaarten uit aan iedere speler, totdat iedereen een boer heeft; zodra iemand een boer heeft, wordt deze geen kaart meer toebedeel. Degene die als eerste een boer ontvangt wordt de deler. De twee rode boeren worden maats, alsook de twee zwarte boeren. Partners zitten altijd om en om.

Delen;
Deler schudt de kaarten en laat een andere speler couperen, waarna hij 8 kaarten aan iedere speler uitdeelt, in groepen van 2, 3 of 4 naar keuze, echter, kaarten worden doorgaans niet enkel bedeeld. Het delen schuift iedere hand door klokgewijs.

Troef;
Troef wordt gedraaid van een tweede spel, of als het gespeelde spel een castraat is van een dek van 52 kaarten, de overige kaarten 2 t/m 6 in iedere bloem. Doorgaans wordt de eerste ronde géén troef gedraaid, maar is klavers de troefkleur.

Bieden;
Beginnend met de speler links van de deler (voorhand), mag iedere speler verklaren of ze willen spelen met de gedraaide troefkleur, of passen. Wanneer iemand speelt eindigt het bieden onmiddellijk.Als iedereen past wordt er een tweede kleur gedraaid, waarop de voorhand verplicht is te spelen.

Spel;
Jasspelen worden uitgespeeld in slagen, wat betekent dat iedere speler om de beurt een kaart opgooit onder bepaalde restricties (een slag), en dat een bepaalde persoon de vier betreffende kaarten wint. De winnaar van de slag leidt de volgende slag. Voorhand leidt de eerste slag (uitkomen).

Gewoonlijk is de slaghoogte van de kaarten; A-10-H-V-B-9-8-7, echter in troef is dat B-9-A-10-H-V-8-7. Troefboer is genaamd de Jas, de troef negen de Manel of Nel. De punten op de kaarten zijn als volgt;
Jas (20), Nel (14), Aas (11), Tien (10), H (4), V (3), overige boeren (2). Er zijn daarmee 152 punten op de kaarten. Er zijn ook 10 punten te winnen door de laatste slag te behalen. In totaal zijn er dus 162 punten, waarvan minimaal 82 punten gewonnen moeten worden door de spelers die troef accepteerden.

De slag wordt gewonnen door de speler die de hoogste troef aan de slag speelde, of anders door de speler die de hoogste kaart speelde in de gevraagde kleur. Met gevraagde kleur wordt bedoeld de bloem waarmee de leider van de slag uitkwam. De andere spelers zijn verplicht de gevraagde kleur te volgen als ze dat kunnen, en om te troeven wanneer ze dat niet kunnen. Troef mag ook gevraagd worden. Als een troef gespeeld moet worden, is het verplicht om een hogere troef te spelen dan iedere reeds gespeelde troef aan de slag, indien mogelijk (overtroeven). Als overtroeven niet mogelijk is, moet je een lagere troef spelen (ondertroeven). Kan men niet bedienen of troeven, dan mag men een kaart naar keuze opgooien.

Roem zijn bonuspunten die je kan winnen tijdens het spel, door slagen te behalen die bepaalde combinaties van kaarten bevatten, gewoonlijk sequenties van opéénvolgende kaarten in dezelfde bloem. Voor het roemen geldt altijd de volgorde A-H-V-B-10-9-8-7 in plaats van de slagwaarde volgorde.

Sequentie van 3; 20 punten
Sequentie van 4; 50 punten
Vier kaarten van dezelfde rang (zeldzaam); 100 punten
Vier boeren; 200 punten
Stuk (heer & vrouw van troef); 20 punten
Stuk mag ook als onderdeel van een sequentie geroemd worden.
Roem telt alleen als ze benoemd wordt door de winnaar van de slag. Wanneer dit aan de spelende zijde is en deze zijde wint niet het spel, dan gaat de roem  naar de verdedigende partij.

Score;
De spelende zijde moet 82 punten hebben om te winnen, op de kaarten gewonnen in slagen en roem. Gebeurt dit, dan verdienen beide partijen wat ze hebben behaald aan punten in slagen en roem. Winnen ze niet (ze gaan nat), dan gaan alle punten naar de verdedigende partij, incluis roem. Punten worden afgerond op het dichtstbijzijnde tiental.

Wint een zijde alle slagen, dan verdienen ze 100 punten extra.

Punten worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental, en men speelt gewoonlijk tot een vast aantal punten.

Varianten;
a) Utrechts; Geen gedraaide troef. Voorhand dient altijd te spelen, maar mag een troefkleur kiezen
b) Leids; Geen gedraaide troef. In de biedronde biedt iedere speler een troefkleur & een aantal punten te behalen in tientallen boven 82 (dus 192, 102, etc). De bloemen hebben ook een rangorde; hoogste is  schoppen, dan harten, ruiten en klavers. Een bod van 82-harten is dus hoger dan 82-ruiten.
c) Voorhand vrij; Wanneer iedereen paste op de eerst gedraaide troefkleur, mag de voorhand kiezen of hij past of speelt op een door hem gekozen kleur. Indien hij past, schuift de optie door naar de volgende speler.
d) Amsterdams; Ondertroeven is verboden, behalve als je alleen nog lagere troeven bezit (dus ook geen kaarten uit een andere bloem). Wanneer je maat de slag aan het innen is hoef je niet te troeven en overtroeven; ondertroeven mag echter nog steeds niet. Wanneer troef gevraagd wordt moet je altijd troef bedienen en overtroeven, ongeacht of de slag aan je maat ligt.
e) Kraken; Wanneer een zijde speelt, mag de andere zijde dit 'kraken', wat de score voor de hand verdubbelt. De spelende zijde mag nu zeggen 'herkraken' wat de score verviervoudigt. De verdedigers mogen nu 'superkraken', wat de score maal acht brengt. Roem telt ook in de hand, wat je in de eerste slag moet declareren; behalve Stuk, wat altijd gedeclareerd mag worden.
f) Schoppen Dubbel; als Kraken, alleen geldt dat wanneer schoppen troef is automatisch ook een verdubbelingsfactor.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten