donderdag 13 februari 2014

Honderden, 2 of 3 pelers - Spelregels

Honderden is gebaseerd op Vijfhonderden, en daarom ook bekend onder de naam Smousjas. Het grootste verschil is dat de roem mogelijkheden beperkt worden, maar dat de troefregels juist soepeler zijn. Er is ook een 3 speler variant bekend, deze beschrijf ik helemaal onderin.Kaarten; Piketspel (7-8-9-10-B-V-H-A in iedere bloem).

Delen & Troef
Bepaal wie deelt door te couperen. Deler schudt de kaarten en laat zijn tegenstander couperen; daarna deelt hij 9 kaarten uit aan iedere speler, 3x3x3. De rest vormt een Stok waarvan gedurende het spel getrokken gaat worden. De eerste kaart hiervan wordt omgedraaid en bepaalt de troefkleur voor de hand. Zolang deze kaart open ligt, mag degene die de Troef 7 heeft deze omwisselen voor de gedraaide kaart.

Spel
Het spel wordt uitgespeeld in slagen; om beurten gooien de spelers een kaart op tafel, waarvan de hoogste troef de kaarten wint, of anders de hoogste kaart in de gevraagde kleur. Met gevraagde kleur wordt bedoeld de hoogste kaart gespeeld in de bloem van de kaart die als eerste aan de slag gespeeld werd. De winnaar van de slag leidt de volgende slag. De slagwaarde van de kaarten is van hoog naar laag; A-H-V-B-10-9-8-7, behalve in de troefkleur, waar de slag volgorde geldt; B-9-A-H-V-10-8-7. De troefboer is genaamd de Jas, de troef 9 de Nel. De puntwaarde van de kaarten is als volgt; Jas (20) - Nel (14) - A (11) - H (3) - V (2) - overige B (1) - 10 (10).

Het spel is verdeeld in drie delen, als eerste de roemslag, dan het deel waarin er nog kaarten op de Stok liggen, als tweede het deel waar de Stok op is.

Roemslag

Roemen vindt alleen plaats tijdens de allereerste slag. Spelers mogen roem declareren na het spelen van de eerste kaart aan de slag. Roem declareren is niet verplicht, het kan tenslotte veel informatie weggeven. Een speler die roemt kan afgekeurd worden door de ander, indien deze een hogere roem vast heeft, wat moet worden laten zien na de eerste slag.

Er zijn twee soorten combinaties, carrés en sequenties.

De mogelijke combinaties zijn;
Carré van Azen, Heren, Tienen, Vrouwen, Boeren; 100 punten
Sequentie van 5 of meer kaarten opéénvolgend in dezelfde bloem; 100 punten
Sequentie van 4 kaarten opéénvolgend in dezelfde bloem; 50 punten
Sequentie van 3 kaarten opéénvolgend in dezelfde bloem; 20 punten

Voor sequenties geldt altijd de volgorde A-H-V-B-10-9-8-7, dus ook in de troefkleur.
Het roemen gebeurt bij het uitspelen van een kaart aan de slag, waarbij de de uitgespeelde kaart vrijelijk onderdeel mag zijn van de gedeclareerde roem. Op dit punt hoeft de declarant niet te benoemen in welke bloem de sequentie is, noch hoe hoog de kaarten in de carré zijn, alleen maar 'carré' voor iedere willekeurige carré, of '3 op de vrouw' voor bijvoorbeeld een sequentie van 3 waarvan de vrouw de hoogste kaart is. Nadat de tegenspeler ook een kaart aan de slag heeft gespeeld, moet de declarant de kaarten behorende tot de roem laten zien. De tegenspeler mag een declaratie van de leider 'afkeuren' wanneer hij een hogere roem op handen heeft; in dit geval meldt hij 'dat keur ik af' en noemt zijn eigen roem, en zijn roem telt in plaats van de roem van de tegenstander. De roem van de afgekeurde declarant kan niet meer gedeclareerd worden in  de rest van het spel (het grootste verschil met eerdere vormen van Smousjas). Voor het afkeuren geldt dat hoe meer kaarten er in de roem zitten, hoe hoger de roem telt. Een carré is dus hoger dan een sequentie van 3, maar een sequentie van 5 hoger dan een carré. Als het aantal kaarten gelijk is, dan geldt dat de hoogste kaart in sequentie waarde wint. Een carré boeren (twv 200 punten) kan dus afgekeurd worden door een carré aan vrouwen (twv 100 punten). Is een roem exact even hoog, dan geldt de troefkleur met voorrang. Anders heeft de leider voorrang. Hou de roem bij met fiches of schrijf het op.

Je mag verschillende soorten roem gelijktijdig declareren, maar niet meerdere sequenties in dezelfde bloem. Wel dus sequenties in verschillende bloemen. Een kaart mag onderdeel zijn van meerdere soorten roem bij gelijktijdig declareren, dus van een sequentie én carré.

Er geldt ook nog speciale roem, Stuk, waarvoor je niet aan slag hoeft te zijn (altijd te declareren wanneer je een kaart aan de slag speelt), en kan ook niet worden afgekeurd. Stuk bestaat uit heer & vrouw van de troefkleur; 20 punten waard. Kan ook later in het spel gedeclareerd worden, hoeft niet tijdens de eerste slag.

Eerste deel

In het eerste deel hoeft men niet de gevraagde bloem te bedienen, ook al wordt een slag wel gewoon gewonnen door de slagregels (zie boven). Voor spelers die alleen spellen gewend zijn waarin bediend moet worden kan dit eerste deel raar aandoen qua slagen. De winnaar van iedere slag trekt als eerste een kaart van de Stok zonder te laten zien en neemt deze op handen, waarna de andere speler hetzelfde doet. Winnaar van een slag wordt leider van de volgende slag.

In dit eerste deel zullen de spelers dus kaarten aan de slag werpen waarmee ze geen combinaties verwachten te vormen, maar aan slag proberen te komen wanneer ze iets te declareren hebben. Als de laatste gedekte kaart op stok ligt naast de gedraaide troef of verwisselde troef 7, moet de winnaar van de slag kiezen tussen de twee. De tegenspeler krijgt de andere kaart. De gedekte kaart moet je altijd laten zien alvorens hem op handen te nemen.

Tweede Deel
Het is nu verplicht om de gevraagde kleur te bedienen, behalve dan dat je in plaats daarvan ook mag troeven wanneer je wil. Kun je niet bedienen, dan mag je een kaart naar keuze opgooien, troef of niet. Je bent dus nooit verplicht om te troeven als je niet kunt. Als de leider troef vraagt, ben je verplicht een troef te spelen als je kunt, maar je hoeft nooit over te troeven als je niet wil. De oplettende speler weet exact welke kaarten de tegenstander op handen heeft, omdat alle kaarten reeds de revue hebben gepasseerd. Het is niet toegestaan in gewonnen slagen te kijken. De winnaar van de laatste slag krijgt 5 punten.

Einde
Een hand is teneinde als iemand 100 punten weet te verzamelen, ook al is dat nog tijdens het spel. Echter, als iemand 100 roem declareert, dan telt dit gewoon als één gewonnen hand, en wordt er door gespeeld.

Wanneer je denkt 100 punten te hebben verzameld op een andere manier dan 100 roem in één keer tijdens het spel, roep je "ik dek", en als het klopt win je de hand. Klopt het niet dan wint de ander.
Dekt niemand, speel dan gewoon het spel uit, en aan het einde tel je de punten op de kaarten in gewonnen slagen, succesvol gedeclareerde roem en 5 punten voor de laatste slag bij elkaar op. De speler die het hoogst boven de 100 eindigt wint, echter, als niemand de 100 bereikt dan speel je gewoon nog een hand, door dezelfde deler, en tel je de score door totdat iemand wel 100 bereikt.

De winnaar wint het spel in spelpunten, 1 per gewonnen spel. Bij gelijkspel moet de hand opnieuw worden gespeeld. Heeft tijdens een hand de verliezer nog geen 50, dan is hij "onder Jan", en wint de winnaar een extra spelpunt voor de ronde. Spelpunten kun je bijhouden met dobbelstenen, start op een bepaald aantal 'levens', en draai het benodigde aantal naar beneden. De eerste die geen 'levens' meer heeft, zit 'op de kip' en krijgt nog een extra leven. Er is maar één kip, die waardeloos is als een verliezende speler op 1 staat en 'onder Jan' is, en dus 2 punten naar beneden gaat.

Voor een pit (alle slagen behalen) krijg je een extra spelpunt.

3-speler variant

Breng het dek terug tot 24 kaarten, A-9 in iedere bloem. Iedereen krijgt 8 kaarten, er is geen stok.
De deler deelt de laatste kaart open, wat troef bepaald. Deze kaart behoort de deler toe, er is geen wissel mogelijk.

Roemen vindt alleen plaats in de eerste ronde net als voor 2 spelers, alleen Stuk kan altijd worden gedeclareerd gedurende het spel.

Net als voor 2 spelers is troeven en overtroeven niet verplicht, je moet wel altijd bedienen maar mág altijd troeven, en moet een troef spelen als dat gevraagd wordt.

Als de 100 niet gehaald wordt, tel je wel door, maar de deler wisselt tussendoor wel. Tussentijds beëindigen (dekken) is alleen mogelijk middels Stuk. Je hoeft je beurt niet af te wachten om dit te doen.

Spelpuntwaarde verdubbelt alleen als beide spelers onder jan zijn.

The worth of the game is doubled only to 2 game points if BOTH other players have less then 50.

Een pit telt alleen als het in de eerste hand van een spel plaatsvindt, niet als het een voortzetting van de vorige hand is, en is 3 spelpunten waard in totaal (omdat de andere spelers automatisch onder jan zijn).

Je kunt spelen tot bijvoorbeeld 5 of 10 punten, maar bepaal het vooraf. Spelen per eliminatie kan ook, switch in dat geval naar de twee speler variant als er nog maar twee resteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten